Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Σχόλια στο σενάριο διδασκαλίας για την άνωση - Χρήση Τ.Π.Ε.


Σενάριο διδασκαλίας για την άνωση

Ο σκοπός και οι στόχοι είναι πολύ καλά διατυπωμένα ,όπως και προτεινόμενη εκπαιδευτική μέθοδος. Η προτεινόμενη χρονική διάρκεια είναι μικρή αλλά για 2 διδακτικές ώρες χρειάζεται να προστεθούν κάποιες ακόμη εργασίες.

Δραστηριότητες

Α.

1η Πετυχημένο παράδειγμα θα μπορούσε να τεθεί ακόμη ένα

Διδακτικοί στόχοι που ικανοποιούνται Α1 , Γ1 , Γ2 , Γ3

Εκτιμωμένη διάρκεια 5΄

2η Συζητείστε … το περιβάλλον της. Πολύ γενική διατύπωση δεν θα καταλάβουν οι μαθητές τι πρέπει να κάνουν

Εφαρμόστε τη +μαθηματική σχέση + της συνθήκης ισορροπίας στο σχήμα 3

Από η μαθηματική … του δυναμομέτρου. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει, πολλώ δε μάλλον οι μαθητές.

Διδακτικοί στόχοι που ικανοποιούνται Α1, Α2 , Β2, Β3 , Γ1 , Γ2 , Γ3

Εκτιμωμένη διάρκεια 8΄

3η Συζητείστε … το περιβάλλον της. Πολύ γενική διατύπωση δεν θα καταλάβουν οι μαθητές τι πρέπει να κάνουν

Η αναπαράσταση των δυνάμεων στο σχήμα πρέπει να τεθεί στο τέλος, γιατί οι μαθητές θα μπερδευτούν με την συνθήκη ισορροπίας.

Η καθοδήγηση στην εξαγωγή του υπολογισμού της Άνωσης καλή.

Διδακτικοί στόχοι που ικανοποιούνται Α1, Α2, Α3, Α4 , Β2, Β3 , Γ1 , Γ2 , Γ3

Εκτιμωμένη διάρκεια 7΄

4η Συζητείστε … το περιβάλλον της. Πολύ γενική διατύπωση δεν θα καταλάβουν οι μαθητές τι πρέπει να κάνουν

Η αναπαράσταση των δυνάμεων στο σχήμα πρέπει να τεθεί στο τέλος, γιατί οι μαθητές θα μπερδευτούν με την συνθήκη ισορροπίας.

Διδακτικοί στόχοι που ικανοποιούνται Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 , Β2, Β3 , Γ1 , Γ2 , Γ3

Εκτιμωμένη διάρκεια 10΄

Β.

Εισαγωγή: γιατί ζητάμε να προτείνουν πειραματική διαδικασία όταν δεν την εφαρμόζουμε παρακάτω. Οι μαθητές το θεωρούν υποτιμητικό. Θα μάθουν αν εμείς τους βοηθάμε να προεκτείνουν τις γνώσεις τους. Πρέπει να αφιερωθεί χρόνος να συζητηθούν οι προτάσεις στην ολομέλεια και να πραγματοποιηθούν όποιες είναι σωστές μια τουλάχιστον που είναι λάθος και να διορθωθούν όσες εκτιμούμε ότι μπορούν.

Εκτιμωμένη διάρκεια 25΄

5η Διδακτικοί στόχοι που ικανοποιούνται Α1, Α2, Α3, Α4 , Β3, Γ2

Εκτιμωμένη διάρκεια 5΄

6η Διδακτικοί στόχοι που ικανοποιούνται Α1, Α2, Α3, Α4 , Β3 , Γ1 , Γ2 , Γ3

Εκτιμωμένη διάρκεια 5΄

Θεωρώ θεμελιακή ιδέα στη διδασκαλία των Φ.Ε. την σύνδεση της θεωρίας με όσο το δυνατόν περισσότερα φαινόμενα, κάποιες φορές αξίζει να πλατειάζουμε όταν πρόκειται για θεμελιώδεις έννοιες.

Εδώ θα μπορούσε κανείς να εισάγει την αντίστροφη Αρχή του Αρχιμήδη που απλοποιεί τον υπολογισμό της άνωσης. Ακόμη μπορούμε να πούμε και δυο λόγια για την πλεύση.

Θα συμφωνήσω με την Μαρία Παπαδοπούλου ότι το προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας – Φύλλο Εργασίας & Φύλλο Αξιολόγησης, αποτελεί ένα πλήρες διδακτικό πακέτο όπου σε ένα περιβάλλον ομαδικής και συνεργατικής προσέγγισης μπορεί να επιτύχει όλους τους τιθέμενους στόχους, με κάποιες προσθήκες στην εκτέλεση.

Χρήση των Τ.Π.Ε.

Παρουσίαση μαθήματος με το πρόγραμμα Power Point με εικόνες και video από το διαδίκτυο, άλλα και σχήματα και σκίτσα που κατασκευάζω.

Χρησιμοποιώ περιβάλλον εικονικού εργαστηρίου, προσομοιώσεις πειραμάτων Φυσικής και Χημείας, όπως το ΣΕΠ πρόγραμμα ΝΑΥΣΙΚΑ, το ΜΑΘΗΜΑ, το CHEM MAGIC, applets από το PHET, το interactive physics ή το modelus συνήθως έτοιμες εφαρμογές και μερικές δικές μου, τη Γεωγραφία Γυμνασίου, τη Φυσική Λυκείου.

Χρήση δυκτιακών τόπων με επιλεγμένες εφαρμογές.

Θεωρώ όμως το περιβάλλον του εργαστηρίου Φ.Ε. αναντικατάστατο γιατί άλλο πράγμα οι εμπειρίες και άλλο η εικονική πραγματικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου